Dymla One baby carry cot

Trygghet på resan med skydd mot insekter och solljus

Många sjukdomar som är vanliga runt om i världen såsom malaria, zika, dengue och japansk encefalit är myggburna sjukdomar som kan leda till allvarliga följder för spädbarn. Stick från getingar och humlor kan också vara livshotande, särskilt om barnet blir stucket nära munnen eller området runt nacken. Därför har vi gjort Dymla®ONE enkel att ta med sig

Baby basket

Små barn är temperatur-känsliga

 

Små barn har svårt att reglera sin kroppstemperatur. Många föräldrar försöker skydda sina barn från partiklar, insekter och solljus med hjälp av täcka över liggdelen på olika sätt, exempelvis med en filt över vagnen. Detta kan leda till en förhöjd temperatur runt barnet och att luften inte tillåts cirkulera fritt vilket inte är bra för barnet.

Dymla®ONE skyddar mot UV ljus och stänger ute aggressiva insekter samtidigt som fläkten sörjer för en konstant och behaglig temperatur. Precis som med en barnvagn ska man inte ställa Dymla®ONE i direkt solljus oavsett om fläkten är på.

Säker sommar med Dymla®ONE