Det tar flera år för barns immunförsvar att utvecklas

Vårt immunförsvar kräver många års mognande innan det kan skydda oss mot de flesta bakterier och virus. Mindre barn löper stor risk för infektioner eftersom deras immunförsvar är outvecklat. Tills dess att barnet börjar att utveckla sina egna antikroppar så är det beroende av mammans immunförsvar för skydd mot sjukdomar. Vissa av mammans antikroppar överförs till det ofödda barnet under tredje trimestern, men tyvärr är den immuniteten hos nyfödda endast tillfällig och avtar efter bara några veckor. Barn som ammas får en del passiv immunitet men alla mammor har inte möjlighet att amma. Även för barn som ammas är det oklart hur många antikroppar som kan tas upp från bröstmjölken och hur effektiva dessa antikroppar faktiskt är för stå mot sjukdomar.

De första månaderna i livet är bebisar därför extra sköra eftersom de inte hunnit bygga upp sitt immunförsvar och inte hunnit få sina första vaccinationer. Spädbarn har också anatomiskt svårare att handskas med infektioner jämfört med äldre barn. En förkylning som till exempel kan orsakas av ett RS-virus, ger för en vuxen oftast bara lindriga symtom som snuva och hosta medan det för bebisar kan leda till mycket värre komplikationer såsom andningssvårigheter. Detta eftersom bebisar, med sina små luftvägar, har svårt att bli av med tex slem. Dymla®ONE har utvecklats för att ge ditt barn det bästa skyddet under dessa första känsliga månaderna av livet.

 

Läs mer om forskningsartiklar och nyheter inom området

Enjoy you baby travel with Dymla

 

Några av de virus och bakterier som Dymla®ONE skyddar effektivt mot:

 

Dymla®ONE ger ett 98.98% skydd