Happy Baby

De minsta barnen är de mest känsliga

 

Därför skapade vi Dymla®ONE

 

Läs mer

Spädbarn är extra känsliga 

Visste du att ett nyfött barn tar cirka 80 000 andetag varje dag medan vuxna tar cirka 20 000 andetag under samma period? Bebisar andas inte bara mer, de får även i sig mer luft i förhållande till kroppsvikten.

Små barn är dessutom ofta närmare marken än vuxna, till exempel när de ligger i sin barnvagn. Skadliga luftföroreningar samlas på grund av sin tyngd i stora mängder nära marken och påverkar därför barns utveckling och tillväxt negativt. Enligt World Health Organisation, är luftföroreningar den enskilt största miljörelaterade hälsorisken för små barn.

Alla barn föds med ett omoget immunförsvar, vilket är färdigutvecklat först vid ca 4-5 års ålder. Bebisar är därför sköra under sina första månader i livet innan de hunnit få sina vaccinationer och byggt upp sitt immunförsvar. De har även på grund av sin anatomi svårare att handskas med infektioner.

En förkylning som till exempel kan orsakas av ett RS-virus, ger för en vuxen oftast bara lindriga symtom som snuva och hosta medan det för bebisar kan leda till mycket värre komplikationer såsom andningssvårigheter. Detta eftersom bebisar, med sina små luftvägar, har svårt att bli av med tex slem. Dymla®ONE har utvecklats för att ge ditt barn det bästa skyddet under dessa första känsliga månaderna av livet.

Nyheter och forskning